IMPRESUM

Carp Cro Baits d.o.o.
za usluge i trgovinu
Franje Strapača 100
31500 Našice
OIB: 94941528810

REKLAMACIJE
mail: branimir.vidic@gmail.com
mob: Branimir – 091 721 4520

Tvrtka upisana u sud.reg

Račun otvoren u OTP banka
IBAN:HR7824070001 1100538048
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Osnivači / članovi društva- Branimir Vidić

– jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje – Branimir Vidić

– direktor – Branimir Vidić

– zastupa društvo samostalno i neograničeno